Montaż wkładu kominowego

Wkłady kominowe to idealne rozwiązanie przede wszystkim dla kominów „z odzysku” – tych starych, ceglanych, które chcemy wykorzystać do odprowadzania spalin z urządzenia grzewczego nowej generacji – na przykład kotła na gaz lub olej. Murowana konstrukcja komina – wskutek skraplania się kondensatu – szybko uległaby w takim przypadku zawilgoceniu i uszkodzeniu. Dlatego wewnątrz trzeba zainstalować stalową rurę, czyli wkład.

Przejdź do naszego sklepu by kupić najlepsze wkłady kominowe!

Zanim kupimy wkład kominowy

Zanim zdecydujemy się na zakup wkładu, musimy dokładnie wymierzyć światło istniejącego przewodu, aby właściwie dobrać średnicę stalowej rury. Przekrój kanału w kominie murowanym bywa kwadratowy, ale może też mieć kształt prostokąta. W takim wypadku, aby lepiej wykorzystać światło przewodu, warto zdecydować się na wkład o przekroju owalnym.

Montaż wkładów kominowych jest trudny? Nie!

Montaż wkładu nie jest operacją skomplikowaną. W istniejącym kominie trzeba wykuć lub odpowiednio poszerzyć otwór na trójnik (wraz z wyczystką), do którego będzie podłączony piec, oraz otwór wylotowy na szczycie komina. Poszczególne odcinki wkładu wsuwa się do istniejącego kanału kominowego od góry, łącząc je ze sobą na wpust i – jeśli jest to konieczne – uszczelniając połączenia wysokotemperaturowym silikonem i spajając wkrętami. W ten sposób wewnątrz powstaje szczelny i stabilny przewód odporny na działanie skroplin.

W miejscu, gdzie wkład opuszcza murowany kanał, montuje się tzw. kryzę, czyli płaski element uszczelniający wylot komina i jednocześnie stabilizujący całą konstrukcję. Na końcu wkładu instalowany jest daszek lub odpowiednia nasada, np. strażak.

Cena montażu wkładu kominowego

Warto dodać, że cena wkładu kominowego to ułamek wydatku, jaki ponieślibyśmy decydując się na budowę nowego komina.

Przejdź do naszego sklepu by kupić najlepsze wkłady kominowe!