Kominy izolowane (spalinowe, dymowe, dwuścienne)

Kominy spalinowe

Czy w kominie spalinowym zawsze jest gorąco? Niekoniecznie. Wiele nowoczesnych urządzeń grzewczych wytwarza spaliny na tyle chłodne, że dla samego komina – i dla nas – może to być źródłem problemów. Rozwiązaniem są kominy izolowane.

Kominy dymowe

Po co docieplać komin? Istnieją dwa główne powody. Po pierwsze, chodzi o zapewnienie właściwego ciągu. W kominach dymowych i odprowadzających spaliny z kotłów np. na węgiel nie ma z tym większych problemów, bo spaliny są wystarczająco rozgrzane, aby siłą konwekcji zostały sprawnie wyniesione do góry. Inaczej dzieje się, gdy spaliny są chłodne, a dodatkowo kocioł włączą się tylko co jakiś czas, co dodatkowo  wychładza komin. Jeśli dodatkowo jest on narażony na wpływ temperatury zewnętrznej (gdy brak izolacji), kłopoty z ciągiem mogą być całkiem realne.

Zobacz ofertę naszych kominów izolowanych!

Drugi powód to skraplanie się kondensatu  w kominach niskotemperaturowych. Spaliny zawierają parę wodną, a ta, przechłodzona, przechodzi w stan ciekły. Dodatkowo może się ona łączyć z innym składnikiem spalin – tlenkami siarki – tworząc kwas siarkowy. Problem korozji powodowanej przez kwas eliminuje zwykle materiał ścianek komina (np. stal kwasoodporna), ale nadmiar kondensatu nie jest zjawiskiem pożądanym. Im go mniej, tym lepiej. Stąd potrzeba izolacji komina.

Kominy – dwuścienna konstrukcja

Obie kwestie stają się szczególnie ważne, kiedy komin instalowany jest na zewnątrz budynku, co naraża go na ekstremalne zmiany temperatury. Takie rozwiązanie, eliminujące wiele problemów – zwłaszcza związanych z potrzebą doda nowego przewodu kominowego w istniejącym budynku – stosuje się coraz częściej. Idealnym rozwiązaniem są tu stalowe systemy kominowe, które dzięki dwuściennej konstrukcji wypełnionej warstwą wełny mineralnej, są gotowe do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Pamiętajmy – komin, który nie marznie, działa sprawnie i nigdy nie zawodzi.